yangin-korunum

Selulozik Yangın Korunumu

Yapı endüstrisinde “Yangın Korunumu” yerine getirilmesi gereken pekçok görev demektir. Çelik yapı elemanları için “İntumesan Boya”; fonksiyonel, uzun ömürlü ve dekoratif bir görünüm için gerekli olan sonkat boyalar ile uyumlu olması gerekmektedir.

FIRETEX ; yangın korunumu yapılacak binanın dizayn aşamasında, her türlü yaratıcı mimari konsepte, yangın güvenliğinden ödün vermeksizin imkan tanır. İnce kalınlıklarda uygulanan Firetex grubunda, çelik konstrüksiyonun yangına karşı korunma süreleri 2 saate kadardır. 200 °C sıcaklıkta reaksiyonun başlaması ile birlikte intumesan kaplama, orjinal kalınlığının 50 katı oranında şişer ve karbon içeren kömür şeklini alır. Bu durum çelik tarafından emilen ısı miktarının azalmasına yol açar. Böylelikle yapısal çeliğin yük taşıma kapasitesinin süresi uzatılmış, diğer bir deyişle yapısal yıkılma potansiyeli düşürülmüş olur.

Sherwin Williams; Çelik yapıların yangın korunumu için ürettiği intumesan boyalar; hem sahada, hemde çelik-boya imalathanesinde uygulanabilen iki tiptedir. Şantiye haricinde (Çelik/Boya imalathanesinde) yapılan uygulama: Yangın korunum boyasının, çelik konstrüksiyonun şantiye sahasına götürülmeden boyanması.

Şantiye sahasında yapılan uygulama: Yangın korunum boyasının, çelik konstrüksiyonun montaj sürecinde boyanması.

Araştırma ve Geliştirme’ye verilen yoğunlukla birlikte; istenilen sürelerdeki yangın korunumu, çok daha düşük boya film kalınlıkları ve daha az sayıdaki boya katları ile sonuçlanmıştır.

Firetex’in etkileyici yüzey görüntüsü ile; sonkat olarak seçilecek istenilen rengin görsel etkisini limitsiz kılabilirsiniz.

Yangın Korunum Dizaynı – Çok Kolay !

Çelik konstrüksiyonun Atmosfere Açık Dış Mekanda yada Atmosfere Kapalı İç Mekanda olması, Dekoratif yada sadece Fonksiyonel olması, Şantiyede montaj sürecinde yada Çelik imalat boyahanesinde uygulanması; tüm şartlara uygun Kaliteli, Pratik ve Optimum sistemin oluşturulması sunduğumuz hizmetin başında gelmektedir.

NBS (National Building Specification-UK) onaylı boya sistemlerinin yanısıra, projeniz prosedürlerine uygun ve uyumlu spesifikasyonları seçme özgürlüğünüz de vardır.

Ürün Testleri

Selülozik yangın; kağıt ve ahşap gibi malzemelerin yanması sebebi ile oluşur ve yapı endüstrisinde yangın testleri için kullanılan baz konsepttir. Sherwin-Williams tüm yangın korunum,intumesan boya ürünleri; bağımsız laboratuvar ve enstitülerce test edilmekte olup,Sherwin-Williams’ın kendi bünyesinde bulunan “Yangın Araştırma Merkezi” ‘nde de test edilebilmektedir.

Üretimi yapılan yangın korunum boyalarının; yangın testleri, değerlendirilmesi ve kalitesinin geçerliliğine çok önem verilmektedir. Bu sizin performans garantinizdir. Ürünler; Sektörel kurum ve mercilerin onayladığı ve yayınladığı protokoller doğrultusunda, Yangın Korunum Forumlarında tavsiye edildiği şekli ile, bağımsız olarak değerlendirilmektedir.

Sherwin Williams, yüksek katlı binalarda “çok yönlü ve donanımlı, extra güvenlik” oluşturan yegane bir testin öncülüğünü yapmıştır. Günümüzde, İngiltere, Avrupa ve Amerika’da; selülozik bir yangın sonrası oluşan “Hidrokarbon Patlamaları” na karşı çözüm sağlayacak gerekli bir yasa yoktur. Sherwin Williams; ‘Advantica Technologhy’, ‘Spadeadam (UK), ‘Gaz Patlaması’ ve ‘Hidrokarbon Yangın’ test metodlarını kullanarak, FIRETEX ince kuru film kalınlıkları ile kaplanmış çelik konstrüksiyon elemanları üzerinde testler yapmıştır.

Sonuçlar şaşırtıcı omuştur. WFRC (Warrington Fire Research Center-UK) yapılan testlere gözlemci olarak katılmış ve sadece selüllozik yangına karşı dizayn edilmiş bir ürünün (FIRETEX) ; selülozik yangın süreci veya sonrasında , kayda değer bir oranda, hidrokarbon yangın korunumu sağladığını konfirme etmiştir.

Hidrokarbon Yangın Korunumu

Hidrokarbon yangın korunumu ; Petrol ve Gaz gibi hidrokarbon ürünlerinin yanması sonucunda, çok hızlı yükselen sıcaklıklara ve aşırı alev türbulansına karşı koyabilmelidir.

Bu tip yangın çeşidi en çok ; petrol, gaz ve petrokimya ürünlerinin işlenip, stoklandığı ; rafineriler, depolama tesisleri, enerji santralleri (doğal gaz, LNG, vb.) nde görülür.

Bu ve benzeri mekanların korunması için ürünümüz FIRETEX kalın tip film epoksi intumesan kaplamaları; mükemmel yangın korunumu ve dayanıklı özellikleri ile tercih sebebidir. Sonuç ise size sunulan huzurdur.

FIRETEX – Güveneceğiniz kaplamalar

İhtiyacınız olan tüm sertifikasyonlar ile, FIRETEX tüm projelerinizde güvenle kullanabilirsiniz.

Yangın korunumu için ürettiğimiz ürünlerin tümü, sadece amacına yönelik dizayn edilmiş Yangın Test Merkezimizde, araştırma ve geliştirme birimimizce test edilmiştir. Yine tüm ürünler; ayrıca, Exova Warrington Fire (önceki adı ile ;Warrington Fire Research), SINTEF, UL ve BAM gibi dünyaca bilinen bağımsız laboratuvar tarafından test edilip, sertifikalandırılmıştır.

Tüm potansiyel müşterilerimize, ek bir güven vermek amacı ile ; tüm yangın testleri , şahit ve tanık olarak ; Lloyds Register of Shipping ve Det Norske Veritas uluslararası standart ve sınıflandırma kurumlarınca kaydedilmiştir.